Våre Samarbeidspartnere

2023

Tusen takk

Vi er utrolig takknemlige for våre sponsorer og verdsetter deres bidrag til festivalen. Uten deres støtte ville det være vanskelig å realisere våre ambisjoner og skape en minneverdig festivalopplevelse for publikum.

Ved å samarbeide med sponsorer får vi muligheten til å styrke båndene til det lokale samfunnet. Mange sponsorer er lokale bedrifter eller organisasjoner som ønsker å støtte og bidra til utviklingen av lokalsamfunnet. Deres engasjement hjelper oss med å skape en positiv innvirkning på området.

Mulighet for videre vekst:

 Med økonomisk støtte fra sponsorer kan vi fortsette å utvikle og vokse som festival. Vi kan forbedre infrastrukturen, utvide programmet og tiltrekke enda flere besøkende. Sponsorenes støtte gir oss mulighet til å ta festivalen til neste nivå og skape en større suksesshistorie.

Markedsføring og synlighet:

Våre sponsorer gir oss en plattform for markedsføring og økt synlighet. De hjelper oss med å nå ut til et bredere publikum gjennom sin egen markedsføring og reklamekanaler. Dette gir også festivalen en mulighet til å bli en del av et større nettverk og etablere seg som en anerkjent aktør i bransjen.

Attraksjoner og artister:

Sponsorstøtte gjør det mulig for oss å invitere kjente og talentfulle artister og attraksjoner til festivalen. Dette tiltrekker et større publikum og bidrar til å skape et variert og spennende program.

Bedre opplevelser:

Takket være våre sponsorer har vi mulighet til å forbedre festivalopplevelsen for publikum. Vi kan investere i bedre lyd- og lysutstyr, sceneoppsett, dekorasjon og annen infrastruktur som bidrar til å skape en minneverdig og underholdende atmosfære.

Økonomisk støtte:

Våre sponsorer bidrar med betydelig økonomisk støtte, som hjelper oss med å arrangere og gjennomføre festivalen. Uten deres økonomiske bidrag ville det være svært vanskelig å realisere arrangementet på samme nivå.

Takk!

Vi er utrolig takknemlige for våre sponsorer og verdsetter deres bidrag til festivalen. Uten deres støtte ville det være vanskelig å realisere våre ambisjoner og skape en minneverdig festivalopplevelse for publikum.

Innovasjon

Sponsorer kan også hjelpe festivalen med å eksperimentere med nye konsepter og ideer. De kan støtte nyskapende installasjoner, interaktive opplevelser eller teknologiske løsninger som gir publikum noe unikt og annerledes.

Samarbeid og nettverksbygging

Sponsorer bringer med seg et bredt nettverk av kontakter og muligheter for samarbeid. Festivalen kan dra nytte av å bygge relasjoner med sponsorer som kan åpne dører for fremtidige partnerskap, samarbeidsprosjekter eller andre fordeler.

Redusert billettpris og priser på stand

Sponsorer kan bidra til å redusere billettprisen for festivalen, slik at den blir mer tilgjengelig for et bredere publikum. Dette kan bidra til å øke oppmøtet og skape en mer inkluderende festivalopplevelse.

Er du vår nye samarbeidsparter?

Hvis du ønsker å bli med som sponsor så kan du ta kontakt med Sandra. Du er hjertelig velkommen til å bli med 🙂

Ta kontakt

Eikerapen Gjestegard

Besøk

Kranglefant

Besøk