Våre Samarbeidspartnere

2023

Tusen takk

Vi er utrolig takknemlige for våre sponsorer og verdsetter deres bidrag til festivalen. Uten deres støtte ville det være vanskelig å realisere våre ambisjoner og skape en minneverdig festivalopplevelse for publikum.

Ved å samarbeide med sponsorer får vi muligheten til å styrke båndene til det lokale samfunnet. Mange sponsorer er lokale bedrifter eller organisasjoner som ønsker å støtte og bidra til utviklingen av lokalsamfunnet. Deres engasjement hjelper oss med å skape en positiv innvirkning på området.

Mulighet for videre vekst:

 Med økonomisk støtte fra sponsorer kan vi fortsette å utvikle og vokse som festival. Vi kan forbedre infrastrukturen, utvide programmet og tiltrekke enda flere besøkende. Sponsorenes støtte gir oss mulighet til å ta festivalen til neste nivå og skape en større suksesshistorie.

Markedsføring og synlighet:

Våre sponsorer gir oss en plattform for markedsføring og økt synlighet. De hjelper oss med å nå ut til et bredere publikum gjennom sin egen markedsføring og reklamekanaler. Dette gir også festivalen en mulighet til å bli en del av et større nettverk og etablere seg som en anerkjent aktør i bransjen.

Attraksjoner og artister:

Sponsorstøtte gjør det mulig for oss å invitere kjente og talentfulle artister og attraksjoner til festivalen. Dette tiltrekker et større publikum og bidrar til å skape et variert og spennende program.

Bedre opplevelser:

Takket være våre sponsorer har vi mulighet til å forbedre festivalopplevelsen for publikum. Vi kan investere i bedre lyd- og lysutstyr, sceneoppsett, dekorasjon og annen infrastruktur som bidrar til å skape en minneverdig og underholdende atmosfære.

Økonomisk støtte:

Våre sponsorer bidrar med betydelig økonomisk støtte, som hjelper oss med å arrangere og gjennomføre festivalen. Uten deres økonomiske bidrag ville det være svært vanskelig å realisere arrangementet på samme nivå.

Takk!

Vi er utrolig takknemlige for våre sponsorer og verdsetter deres bidrag til festivalen. Uten deres støtte ville det være vanskelig å realisere våre ambisjoner og skape en minneverdig festivalopplevelse for publikum.

Er du vår nye samarbeidsparter?

Hvis du ønsker å bli med som sponsor så kan du ta kontakt med Sandra. Du er hjertelig velkommen til å bli med 🙂

Ta kontakt

Eikerapen Gjestegard

Besøk

Kranglefant

Besøk